Home
reservisten, SZVK, Zorgzaam, zorgverzekering, zorgverzekering voor reservisten
Medische zorg als reservist tijdens werkelijke dienst
  • Als reservist bent u niet verzekerd bij SZVK en u betaalt dus ook geen SZVK premie. U houdt uw civiele zorgverzekering aan, ook als u in werkelijke dienst bent.
  • U krijgt gezondheidszorg door of vanwege de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’n) van Defensie. U dient zich tijdens werkelijke dienst dan ook primair te wenden tot de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’n) van Defensie en indien nodig zal de militair arts een verwijzing geven voor civiele zorg.
  • Zonder verwijzing van een militair arts heeft u geen recht op vergoeding van een civiele zorgaanbieder.
  • U kunt voor uw civiele zorgverzekering terecht bij Zorgzaam.
 
Reservistenregeling
Rekeningen van civiele zorgaanbieders voor zorg verleend tijdens een periode waarin u in werkelijke dienst was, kunnen worden aangeboden aan de SZVK.
Maak hiervoor gebruik van het reservisten declaratieformulier en stuur deze met de nota en de verwijzing van de militair arts naar:
 
SZVK
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven
 
Bij het indienen van de rekening is het van belang dat uw naam en het People Soft nummer duidelijk zijn vermeld. De SZVK verifieert bij het DCHR of u ten tijde van de behandeling of de eventuele verwijzing door de militaire arts naar de civiele zorgaanbieder in werkelijke dienst was. Zorg dat de verwijzing wordt meegestuurd. De SZVK zorgt vervolgens voor de betaling.

Onder behandeling
Indien een behandeling reeds is gestart door de MGD tijdens de periode in werkelijke dienst, kan deze gedurende dertig dagen worden voortgezet voor uit- en nabehandeling. Als geen sprake is van een ziekte of gebrek, veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst, valt u daarna terug op de civiele zorgaanbieder en de civiele zorgverzekeraar.
 
Vergoeding geneeskundige kosten

De reservist, die niet in werkelijke dienst verblijft en die een ziekte of een gebrek heeft, veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst, heeft aanspraak op vergoeding van de geneeskundige kosten die voor zijn of haar rekening blijven. Voor de geneeskundige verzorging wendt u zich in eerste instantie tot een civiele zorgaanbieder en declareert u uw kosten bij de eigen zorgverzekeraar. Defensie vergoedt eventuele resterende kosten op basis van dezelfde aanspraken als die van de beroepsmilitair. Dit is ook van toepassing op militairen (“gemilitariseerde” burgers) met een tijdelijke aanstelling op grond van artikel 11 van het AMAR. De enige uitzondering blijft het in het buitenland lokaal geworven personeel.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy