Home
Militair in dienst, SZVK, Marine, Luchtmacht, Landmacht, Marechaussee

Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket. Deze verzekering maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Bij indiensttreding wordt u door Defensie voor deze verzekering aangemeld bij de SZVK.
De SZVK verzorgt (met terugwerkende kracht) de afmelding van uw civiele zorgverzekering per datum indiensttreding. U ontvangt na de aanmelding een Bewijs van Inschrijving. Eventueel teveel betaalde premie dient u terug te ontvangen van uw civiele zorgverzekeraar. Indien er eigen risico is betaald aan uw civiel zorgverzekeraar zal dit naar rato door uw civiele zorgverzekeraar worden verrekend. De SZVK kent geen eigen risico.
De verschuldigde SZVK premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op uw salaris.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy