Home

Verzekeringsreglementen

In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Daarom vindt u hieronder de belangrijkste verzekeringsreglementen.
 
Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt hoge medische kosten die niet binnen de zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld bij langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Tot 2015 verliep deze zorg via de AWBZ.  Bekijk hier het verzekeringsreglement Wlz.
 
Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging
Voor verpleging en verzorging is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om voor deze zorg een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (hierna te noemen pgb verpleging en verzorging) aan te vragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. In dit reglement vindt u meer informatie over het pgb verpleging en verzorging, de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, hoe u dit kunt aanvragen en informatie over het declareren en toetsing. Dit reglement maakt onderdeel uit van uw verzekeringsvoorwaarden. Bekijk hier het verzekeringsreglement pgb.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy