Home
Vergoeding IVF ziektekostenverzekering SZVK

U ontvangt een vergoeding van in-vitrofertilisatie tot maximaal vijf pogingen per te realiseren zwangerschap conform de aanspraak voor medisch-specialistische zorg als:

– Er sprake is van een onder beroepsgenoten gebruikelijke medische indicatie;
– De behandeling plaatsvindt in één van de daarvoor aangewezen ziekenhuizen;
– De vrouwelijke deelnemer 42 jaar of jonger is;

De bij de behandeling noodzakelijke geneesmiddelen worden vergoed als onderdeel van medisch-specialistische zorg.

De vrouwelijke deelnemer jonger dan 38 jaar heeft alleen recht op vergoeding van de eerste en de tweede IVF-poging als er één embryo wordt teruggeplaatst. Een deelnemer bij wie een IVF-poging is aangevangen, heeft recht op afronding van die poging na de 43e verjaardag. Onder een gerealiseerde zwangerschap wordt verstaan een doorgaande zwangerschap van ten minste 10 weken, gerekend vanaf het moment van follikelpunctie. De bevruchting van de eicel vindt direct aansluitend aan de punctie plaats. Bij gecryopreserveerde embryo’s (cryo’s) geldt voor een doorgaande zwangerschap een termijn van ten minste negen weken en drie dagen na de implantatie. Een doorgaande zwangerschap kan ook spontaan ontstaan en hiervoor geldt een termijn van 12 weken, gerekend na de eerste dag van de laatste menstruatie. Indien opnieuw een kinderwens bestaat en er sprake is van subfertiliteit, ontstaat opnieuw recht op vijf IVF pogingen.

Een IVF-poging wordt geacht te zijn begonnen wanneer:

- De geneesmiddelen zijn toegediend (fase a), en/of;
- Een follikelpunctie heeft plaatsgevonden in de natuurlijke cyclus (fase b).

Een IVF-poging gaat pas tellen als er in fase b een geslaagde follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen) heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen, die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. Het terugplaatsen van embryo’s, die zijn verkregen in een eerdere fase van de behandeling (al dan niet tussentijds gecryopreserveerd), maakt deel uit van de IVF-poging waarmee de embryo’s zijn verkregen. Als er nog meer embryo’s over zijn nadat een doorgaande zwangerschap tot stand is gebracht, behoort het terugplaatsen daarvan niet meer tot dezelfde poging.

Wilt u meer Informatie over IVF in het buitenland kijk het document 'In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland' op Brochures en Formulieren.
Voor IVF in het buitenland dient u vooraf een machtiging aan te vragen.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy