Home

Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel

Vergoeding verblijf in een herstellingsoord zorghotel ziektekostenverzekering SZVK

Indien er sprake is van in medisch opzicht bijzondere omstandigheden, ontvangt u een vergoeding voor een periode van maximaal zes weken van de kosten van een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel:

a. Aansluitend op het ontslag van de deelnemer uit een ziekenhuis of behandeling in een zelfstandig behandelcentrum als de behandelingen in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum helemaal zijn afgerond;
b. Als de mantelzorger van de deelnemer overbelast is of tijdelijk wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is;
c. Als de deelnemer wil herstellen van (mentale) overbelasting of ‘burnout’.

Vergoeding vindt alleen plaats voor zover de kosten niet voor rekening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Wet langdurige zorg (Wlz) komen. De in medisch opzicht bijzondere omstandigheden dienen door huisarts of medisch-specialist aannemelijk te worden gemaakt. Voor het aanvragen een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel kan de deelnemer tijdens kantooruren contact opnemen met Zorgadvies en -bemiddeling op telefoonnummer: 072 - 527 76 77 keuzetoets 2 en/of via e-mailadres ‘ZBSpecials@vgz.nl’. Vergoeding vindt plaats, wanneer het verblijf betreft in een herstellingsoord of zorghotel voorkomend op de door de maatschappij gehanteerde lijst van gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van SZVK via telefoonnummer: (072) 527 76 77.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy