Home

Geen vergoeding kosten PTED-behandeling bij Rugkliniek Iprenburg

Een behandeling met PTED moet op dit moment volgens het Zorginstituut Nederland (ZIN) worden gezien als een experimentele behandeling, die niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. De effectiviteit van deze behandeling is nog niet komen vast te staan. Het is om deze redenen dat deze behandeling niet als verzekerde zorg wordt beschouwd en dat de kosten van deze behandeling niet worden vergoed.

Aanvragen behandeling buitenland

Het kan voorkomen dat een behandeling niet of niet tijdig in Nederland, het land van vestiging of plaatsing kan worden gegeven. De medisch adviseur kan dan besluiten om een vergoeding toe te kennen voor behandeling in een ander land (dit zou ook buiten de EU kunnen zijn). Er moet dan wel sprake zijn van een algemeen aanvaarde behandeling. Uiteraard moet een dergelijke behandeling vooraf bij de maatschappij schriftelijk worden aangevraagd.

MGD in buitenland

De actiefdienende militair dient, net als in Nederland, ook in het buitenland zoveel mogelijk gebruik te maken van de Militair Geneeskundige Dienst (MGD). Ook meegeplaatste gezinsleden mogen in het buitenland gebruik maken van de MGD.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy