Home
Vergoeding revalidatie ziektekostenverzekering SZVK

Vergoed worden de kosten van revalidatie. Hierop bestaat slechts aanspraak indien:

a. Deze zorg voor de deelnemer als meest doeltreffend is aangewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning van een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsapparaat en;
b. De deelnemer met die zorg in staat is een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden die, gegeven diens beperkingen redelijkerwijs mogelijk is.

De revalidatie zoals hiervoor omschreven omvat ook:

- De quickscan, als onderdeel van de vroege interventie bij langdurige onduidelijke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De quickscan moet onder leiding van een revalidatiearts worden uitgevoerd;
- Oncologische revalidatie. Oncologische revalidatie gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die te maken hebben met kanker, inclusief nazorg en revalidatie. Bij oncologische revalidatie gaat het om het geven van advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte, het herstel, de conditieverbetering en het in stand houden van de conditie. Oncologische revalidatie richt zich op alle fasen waarin de deelnemer zich kan bevinden (diagnose – behandeling – nazorg).

Revalidatie kan plaatsvinden:

a. In een klinische situatie (opname). Op vergoeding van kosten van revalidatie, gepaard gaande met meerdaagse opname, bestaat slechts aanspraak indien daarmee spoedig betere resultaten zijn te verwachten dan met revalidatie zonder opname;

b. In een poliklinische situatie (deeltijd of dagbehandeling).

In aanvulling op de vergoeding van artikel 4.5.1. is onder revalidatie ook begrepen het ontwikkelen van een specifiek militair “traject”, waarbij curatieve zorg wordt gericht op onder andere de pijnklachten in relatie tot het houdings- en bewegingsapparaat (vroege interventie).

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy