Home
Vergoeding prenataal onderzoek ziektekostenverzekering SZVK

De kosten van een combinatietest zonder medische indicatie voor deelnemers worden eveneens vergoed. Onder een combinatietest wordt verstaan een nekplooimeting en een serumtest. De combinatietest dient te worden uitgevoerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy