Home
Vergoeding orthodontie ziektekostenverzekering SZVK

Orthodontische zorg na voorafgaande machtiging wordt bij SZVK volledig vergoed, maar hierbij zijn de volgende beperkende voorwaarden van kracht:

Beugels (gebitsregulatie/orthodontie - A-codes) (inclusief techniekkosten)

1. Voor gebitsregulatie, in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische of gnathologische behandeling, is voorafgaande machtiging vereist. Indien in verband met een kaakchirurgische behandeling een machtiging is verkregen en de gebitsregulerende behandeling, door omstandigheden anders dan operationele inzet, niet binnen twee jaar wordt gevolgd door de gemachtigde kaakchirurgische behandeling, is de deelnemer verplicht de reeds vergoede bedragen van de gebitsregulatie terug te betalen. De maatschappij kan in overleg met de deelnemer een termijn van terugbetaling vaststellen:

a. Indien in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische behandeling, uitgezonderd de kaakchirurgische ingrepen, vermeld onder H, Chirurgische ingrepen en onder T, Tandvleesbehandelingen: 100%;

b. Indien in samenhang met een gnathologische behandeling vermeld onder G: 100%;

2. Voor reparatie of vervanging van een beugel (F811A), herstel of vervanging van retentie-apparatuur (F812A) en het plaatsen van een extra retentiebeugel per kaak (F813A) en het plaatsen van retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt (F814A): 100%. Om voor vergoeding van deze codes in aanmerking te komen, is geen voorafgaande machtiging van de maatschappij benodigd;

3. De adviserend tandarts kan na overleg met de Commandant DTD toestemming verlenen voor de 100% vergoeding van een orthodontische behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk acht. Voor overige orthodontische behandelingen geldt een vergoeding van 70%.

De vergoeding voor bijzondere orthodontie (B en C codes) valt onder artikel 4.14.3..

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy