Home
Vergoeding oogchirurgie ziektekostenverzekering SZVK

Na voorafgaande machtiging door de maatschappij worden de kosten van oogchirurgie door middel van de Photo Refractieve Keratectomie- (PRK) of laser assisted in situ keratomileusismethode (LASIK) volledig vergoed indien op aangeven van de verantwoordelijk militair arts (VMA) en ondersteund door een positief advies van de oogarts van het CMH, uit de verklaring van de stafarts van het operationele commando blijkt dat er sprake is van een functionele indicatie (zie reglement functionele indicatie SZVK op brochures en formulieren). Na de behandeling dient een beoordeling van de eindtoestand van de ingreep door de oogarts van het CMH plaats te vinden.

De behandeling dient plaats te vinden in één van de gecontracteerde klinieken.
Kijk in de Zorgzoeker voor de gecontracteerde klinieken.

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer (072) 527 76 77.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy