Home
Vergoeding medisch-specialistische zorg ziektekostenverzekering SZVK
U ontvangt een vergoeding van de kosten voor Medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum of een huispraktijk.
Vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden met inbegrip
van het daarbij behorende laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen. De zorg
wordt verleend door een medisch-specialist. Als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de desbetreffende
zorgaanbieder, mag de zorg ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, klinisch technoloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig-specialist of physician assistant (PA).
 
Onder medisch-specialistische zorg is ook begrepen:
– Begeleiding bij stoppen met roken (eenmalige korte stopadviezen);
– Second opinion door een medisch-specialist. Er is sprake van een second opinion als aan de volgende voor-
waarden is voldaan: er is een verwijskaart van de behandelend huisarts of medisch-specialist voor een second
opinion. De second opinion moet betrekking hebben op de geneeskundige zorg van de deelnemer zoals reedsbesproken met de eerste behandelaar. De deelnemer moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over de behandeling; 
– Medisch noodzakelijke circumcisie.
 
Kijk voor de bepalingen en andere zorg inzake medisch specialistische zorg in de SZVK verzekeringsvoorwaarden.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy