Home
Vergoeding mechanische beademing ziektekostenverzekering SZVK
Vergoed worden de kosten verband houdend met noodzakelijke mechanische beademing, alsmede de hiermee verband houdende medisch-specialistische en farmaceutische zorg, verblijf, verpleging en verzorging op voorschrift van een medisch specialist in een daartoe toegelaten beademingscentrum of de kosten in verband met de door dat beademingscentrum gebruiksklaar ter beschikking gestelde apparatuur ten huize van de deelnemer.
In het geval de beademing plaatsvindt vanwege en onder verantwoordelijkheid van een beademingscentrum ten huize van de deelnemer bestaat aanspraak op:
a. Het door het beademingscentrum voor elke behandeling aan de deelnemer gebruiksklaar ter beschikking stellen
van de daarvoor benodigde apparatuur;
b. De met de mechanische beademing verband houdende medisch-specialistische en farmaceutische zorg te
verlenen door of vanwege een beademingscentrum. Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de
vergoeding voor stroomkosten kan de deelnemer het aanvraagformulier bij brochures en formulieren.
 
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy