Home
Vergoeding kraamzorg Duitsland ziektekostenverzekering SZVK
Indien een bevalling in Duitsland plaatsvindt, zal die in de regel altijd plaatsvinden in een ziekenhuis. Het is in Duitsland niet mogelijk om kraamzorg te ontvangen na ontslag uit het ziekenhuis. In de verzekeringsvoorwaarden van de SZVK is hiervoor een alternatief opgenomen. U kunt in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van € 1.475 per bevalling. Voorwaarde hierbij is, dat u zelf hebt voorzien in professionele kraamzorg door een verpleegkundige dan wel kraamverzorgende. Na afloop van de kraamperiode dient een kopie van het diploma van de door verzekerde gecontracteerde verpleegkundige/kraamverzorgende te worden overlegd.
 
De vaste vergoeding van € 1.475 wordt verminderd met een bedrag van € 147,50 voor elke dag, dat moeder en kind in het ziekenhuis verblijven. Er is de laatste tijd enige onduidelijkheid ontstaan ten aanzien van de kosten van de inzet door een “Hebamme”. Een “Hebamme” is een verloskundige/vroedvrouw in Duitsland, die langskomt om de gezondheid van moeder en kind te controleren. Zij verricht géén huishoudelijke taken. De kosten van de "Hebamme" vallen onder de “postnatale zorg” en kunnen worden gedeclareerd en worden vergoed conform de vergoeding voor verloskundige hulp. Het is dus niet mogelijk om de vaste vergoeding van € 1.475 te ontvangen als u gebruik hebt gemaakt van de (postnatale) zorg door een “Hebamme”.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy