Home
Vergoeding flebologische behandelingen ziektekostenverzekering SZVK

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair specialist ontvangt u volledige vergoeding van de kosten van flebologische behandeling door een arts. De behandeling dient te worden verricht door een door de maatschappij voor deze zorg aangewezen zorgaanbieder. Deze is te vinden in het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.
Genees-en verbandmiddelen via de apotheek betrokken, worden vergoed conform de Regeling zorgverzekering zoals vermeld in artikel 4.7. en artikel 4.8.. Reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy