Home
Vergoeding dieetadvisering ziektekostenverzekering SZVK

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist geldt een volledige vergoeding van de kosten van dieetadvisering door een diëtist. Indien de maatschappij geen tarief met de zorgaanbieder is overeengekomen, wordt een vergoeding verleend conform de Lijst maximale vergoedingen dieetadvisering SZVK. In artikel 3.4. staat een nadere toelichting op de vergoeding van de kosten. Zie Lijst maximale vergoeding op Brochures en formulieren.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy