Home
Vergoeding dialyse ziektekostenverzekering SZVK

Aanspraak bestaat op de vergoeding van de kosten van dialyse verleend in een dialysecentrum, ziekenhuis of ten huize van de deelnemer. Dit kan gepaard gaan met onderzoek, behandeling, verpleging, noodzakelijke deskundige assistentie en de voor de behandeling benodigde farmaceutische zorg en psychosociale begeleiding van de deelnemer alsmede van personen die bij het uitvoeren van de dialyse, elders dan in een dialysecentrum, behulpzaam zijn. Dialyse dient te worden verricht in overleg met en onder verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleide medisch-specialist in een dialysecentrum, een ziekenhuis of bij de deelnemer thuis.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy