Home
Vergoeding brillen en lenzen SZVK
Voor optische hulpmiddelen, geleverd door een erkende leverancier, wordt alleen een tegemoetkoming of vergoeding toegekend, indien er een verwijskaart is van een militair huisarts of militair specialist.
 

Aanschaf of vervanging

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Bij de gespecificeerde declaratie moet een brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist worden overlegd. Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen, waarvoor volgens het gestelde in dit artikel een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande machtiging van de maatschappij nodig;
 

Uitbreiding basispakket

Contactlenzen worden volledig vergoed vanuit de uitbreiding basispakket. De kosten van contactlenzenvloeistof worden eveneens vergoed tot maximaal € 50 per kalenderjaar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verklaring (voorzien van functionele indicatie) van de verantwoordelijk militair arts (VMA) of bedrijfsarts vereist. De verklaring moet worden ondersteund door een aanvraag van de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal. Voor de aanschaf is een machtiging van de maatschappij noodzakelijk. Na de afgifte van de machtiging kunnen de lenzen worden opgehaald.
 

Voorwaarden optische hulpmiddelen

a. Een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Bij de gespecificeerde declaratie moet een brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist worden overlegd. Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen, waarvoor volgens het gestelde in dit artikel een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande machtiging van de maatschappij nodig;
b. Indien prismatische of lenticulaire glazen zijn voorgeschreven, worden de extra kosten van het aanbrengen van deze voorzieningen vergoed;
c. Bij tussentijdse wijziging van de sterkte gedurende het onder a. genoemde tijdvak bestaat geen aanspraak op een extra tegemoetkoming voor vervanging van brillenglazen en contactlenzen, indien daarmede de onder a. genoemde maximum vergoeding wordt overschreden;
d. Vergoeding van de naar het oordeel van de maatschappij noodzakelijke kosten van brillenglazen en contactlenzen bij vervanging binnen 12 maanden na een eerdere aanschaf, mits er sprake is van een van de medische indicaties als aangegeven in de Regeling zorgverzekering. Voorafgaand aan die vervanging is machtiging van de maatschappij vereist. Bij de aanvraag dient een gemotiveerde verklaring van de behandelend oogarts te worden overgelegd. De in dit artikel bedoelde medische indicaties zijn:  

- Ernstige hoornvliesonregelmatigheden;
- Sterke graden van brekingsafwijkingen als regel van meer dan 10 dioptrieën;
- Bijzondere medische indicaties ter beoordeling van de maatschappij.
 
e. Contactlenzenvloeistof wordt slechts vergoed als er sprake is van een onder d. genoemde medische indicatie voor contactlenzen. De vergoeding bedraagt maximaal € 50 per kalenderjaar;
f. Vergoeding van de kosten van bandagelenzen (zonder visus corrigerende werking) en bijzondere optische hulpmiddelen voor rechtstreekse waarneming als bedoeld in het Reglement hulpmiddelen SZVK. Voorafgaand aan de aanschaf of vervanging van deze hulpmiddelen is machtiging van de maatschappij vereist. Bij de aanvraag dient een gemotiveerde verklaring van de behandelend oogarts te worden overgelegd.
g. De verwijskaart van de huisarts of medisch-specialist mag niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van levering van de desbetreffende optische hulpmiddelen en op de factuur dient de sterkte van de glazen of lenzen vermeld te staan. Reparatiekosten voor optische hulpmiddelen komen niet voor toekenning van enige tegemoetkoming in aanmerking. De deelnemer dient zich voor het verkrijgen van een voorschrift van bandagecontactlenzen te wenden tot de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal.
 
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy