Home
Vergoeding anticonceptie ziektekostenverzekering SZVK

Voor vergoeding van anticonceptiemiddelen zoals de anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, een spiraaltje, een ring of een pessarium geldt dat deze anticonceptiemiddelen worden geleverd door de apotheker of apotheekhoudend huisarts. De vergoeding is tot ten hoogste het bedrag zoals vastgelegd in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Reglement farmaceutische zorg SZVK is van toepassing op deze zorg. De kosten van het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel zoals bijvoorbeeld een spiraaltje worden, ongeacht de leeftijd van de deelnemer, ook vergoed. Het eerste recept van een (nieuw) anticonceptiemiddel is op voorschrift van de arts of medisch-specialist. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy