Home
Vergoeding alternatieve geneeskunde SZVK

Alternatieve zorg bestaat uit behandelingen en (telefonische) consulten die vallen onder de volgende stromingen:

a. Acupunctuur en andere oosterse geneeswijzen;
b. Homeopathie;
c. Antroposofische alternatieve geneeswijzen;
d. Natuurgeneeswijzen;
e. Alternatieve bewegingstherapieën;
f. Psychosociale zorg.

Alternatieve zorg dient te worden verleend door een door de maatschappij aangewezen zorgaanbieder. Deze is te vinden in de lijst van gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Van de kosten van de behandelingen en (telefonische) consulten, wordt ongeacht de tijdsduur van het consult € 35 vergoed tot in totaal € 700 per kalenderjaar. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing door de MGD vereist.

Onder alternatieve zorg wordt niet verstaan consulten en (groeps)behandelingen voor:

– Preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing;
– Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching;
- Werk-, opvoedings-en/of schoolgerelateerde problemen;
- Schoonheidsbevordering;
– Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy