Home

Wat betekent de klasse op mijn SZVK pas?

De klasse geeft aan op welke verplegingsklasse u recht hebt. In Nederland is de klassenverpleging in 2008 afgeschaft. Hiervoor is een comfortproduct in de plaats gekomen. Echter, op grond van uw militaire rang kunt u recht hebben op klassenverpleging. Zeker in bepaalde buitenlanden is dit nog van toepassing.

In de voorwaarden SZVK is dit als volgt geregeld:

2.2. Indeling in verpleegklassen

Ten aanzien van de verpleegklasse heeft de deelnemer recht op verpleging in de:

a. Derde klasse: beneden de rang van luitenant ter zee der derde klasse/tweede luitenant;

b. Tweede klasse: vanaf de rang van luitenant ter zee der derde klasse/tweede luitenant.

 

Categorie: 
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy