Home

Waar kan ik (mogelijk) mee te maken krijgen bij het geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten?

Bijvoorbeeld:

Hoortoestel:
Er kan gehoorschade geconstateerd worden. Het aanmeten van een hoortoestel vergt enige tijd. De vergoeding voor een hoortoestel is bij de SZVK hoger dan via de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Daarnaast is er in de basisverzekering sprake van een eigen risico.

Bril:
Er kan tijdens de uitkeuring geconstateerd worden dat u een bril nodig hebt of dat uw gezichtsveld verminderd is. U kunt dan, indien uw brilbudget dit nog toelaat, een bril of contactlenzen laten aanmeten vóór het verlaten van de actieve dienst.

Ziekenhuiszorg:
Indien u verwezen wordt naar het CMH voor nog een behandeling, is het belangrijk dat deze behandeling opgestart wordt vóór uw ontslagdatum.  

Categorie: 
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy