Home

Moet ik inzage geven in de zorg die ik van civiele zorgverleners verstrekt heb gekregen?

In principe moet u de militair (tand)arts daar over informeren. Dit is van belang voor de volledigheid van uw medisch dossier en het zicht op uw inzetbaarheid.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy