Home

Ik heb bericht ontvangen van het CAK dat ik geen zorgverzekering heb. Wat moet ik doen?

Helaas komt het incidenteel voor dat het CAK een brief stuurt aan recent opgekomen militairen met de mededeling dat u geen verplichte zorgverzekering hebt. Als actief militair bent u verplicht verzekerd bij de SZVK en valt u niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U dient hierover contact op te nemen met het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voor de contactinformatie. Houdt uw Bewijs van Inschrijving, wat u van de SZVK hebt ontvangen, bij de hand. De SZVK kan vanwege privacywetgeving geen contact opnemen met het CAK.  

Categorie: 
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy