Home

Premie

Premie SZVK

Premie 2021
De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2021 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2021.
De premie bedraagt 7,40% van de bruto bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend over maximaal € 3.287 per maand. Van voornoemde 7,40% wordt 2,75% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaald de overige 4,65%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.

Premie 2020
De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2020 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2020.
De premie bedraagt 7,15% van de bruto bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend over maximaal € 3.187 per maand. Van voornoemde 7,15% wordt 2,65% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaalt de overige 4,5%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy