Home

Premie

Premie SZVK

Premie 2020
De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2020 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2020.
De premie bedraagt 7,15% van de bruto bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend over maximaal € 3.187 per maand. Van voornoemde 7,15% wordt 2,65% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaalt de overige 4,5%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.

Premie 2019
De premie van de SZVK wordt berekend op basis van de kosten uit het verleden en de verwachte kostenontwikkeling van het komend jaar. Voor de premie 2019 is rekening gehouden met de kostenontwikkeling 2019.
De SZVK-premie in 2019 is 6,95% van het brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarvan komt 4,40% voor rekening van de werkgever en 2,55% voor rekening van de militair. De maximum heffingsgrondslag voor 2019 bedraagt € 3.039,00.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy