Home

Over SZVK

De SZVK is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), die in opdracht van de Minister van Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. De SZVK is opgericht op 1 januari 1995 en heeft een bestuur. Dit bestuur is paritair samengesteld. Dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van de werkgever (benoemd door het ministerie van Defensie) en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel) zitting hebben. Dit waarborgt een evenwichtige belangenbehartiging. Het bestuur wijst jaarlijks uit het midden een voorzitter aan.
Het bestuur SZVK bestaat uit de volgende personen:

Namens de Centrales van Overheidspersoneel:

  • Mevrouw P. de Casparis, AFMP;
  • De heer H.J. Kleian, CCOOP;
  • Mevrouw J.G. de Werker-Bekx, AC.
     
  • Namens de Minister van defensie:
  • SBN b.d. H.J. Itzig Heine;
  • Lgen b.d. J.G.A. Leijh, voorzitter;
  • Bgen b.d. mr J.P. Spijk;
  • Genmaj b.d. A. Tieland, secretaris.

De SZVK heeft de regie van de ziektekostenverzekering in handen. Wij doen voorstellen voor het vaststellen van de inhoud van het pakket en de hoogte van de premie. Deze verzekering wordt uitgevoerd door het bureau van de SZVK. Het bureau telt op dit moment 6 medewerkers en is gevestigd in Den Haag.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy