Home

Stoppen Zorgzaam Comfortverzekering

Per 1-1-2022 wordt door Zorgzaam de Comfortverzekering niet meer aangeboden. Hiermee vervallen alle dekkingen.
Heeft u een Comfortverzekering afgesloten?
Dan hoeft u niets te doen. De Comfortverzekering verzekering wordt automatisch beëindigd.
 
Waarom stopt de Comfortverzekering?
De Comfortverzekering is oorspronkelijk bedoeld om klassenverpleging te verzekeren. Sinds 2008 bestaat de klassenverpleging in Nederland en in veel andere landen niet meer. In Turkije en de West (ABC en SSS eilanden) bestaat er nog klassenverpleging. 
Voor de actief dienende militairen wordt de vergoeding van klassenverpleging opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden SZVK (vanaf 2022). 
Daarnaast bestaat de Comfortverzekering uit een aantal dekkingen die wij niet meer kunnen inkopen en daarom niet leveren. Dit betreft bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp na een ziekenhuisopname. 
Tot slot kampt de Comfortverzekering al jaren met een dalend aantal verzekerden. Hierdoor is het specifieke risico waar de Comfortverzekering dekking voor biedt nauwelijks meer te verzekeren. 
 
Is er een alternatief beschikbaar?
Nee. De belangrijkste dekkingen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname, is niet meer in te kopen en daarmee niet te leveren. Voor deze verzekering biedt Zorgzaam dan ook geen alternatief. 
 
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy