Home

In memoriam Maarten Koopman

Heden ontvingen wij het trieste bericht dat KTZA b.d. drs Maarten Koopman is overleden. Maarten was een gewaardeerd en betrokken  lid van het bestuur van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Met zijn brede kennis en ervaring wist hij de juiste vragen te stellen en bij te dragen aan het uitvoeren van de taken van onze stichting.

Wij herinneren Maarten met veel waardering en warmte. Een mooi mens is ons ontvallen. Wij wensen zijn echtgenote heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy