Home

Verzekering

Helaas komt het incidenteel voor dat het CAK een brief stuurt aan recent opgekomen militairen met de mededeling dat u geen verplichte zorgverzekering hebt. Als actief militair bent u verplicht verzekerd bij de SZVK en valt u niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U dient hierover contact op te nemen met het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voor de contactinformatie. Houdt uw Bewijs van Inschrijving, wat u van de SZVK hebt ontvangen, bij de hand. De SZVK kan vanwege privacywetgeving geen contact opnemen met het CAK.  

De klasse geeft aan op welke verplegingsklasse u recht hebt. In Nederland is de klassenverpleging in 2008 afgeschaft. Hiervoor is een comfortproduct in de plaats gekomen. Echter, op grond van uw militaire rang kunt u recht hebben op klassenverpleging. Zeker in bepaalde buitenlanden is dit nog van toepassing.

In de voorwaarden SZVK is dit als volgt geregeld:

2.2. Indeling in verpleegklassen

Ten aanzien van de verpleegklasse heeft de deelnemer recht op verpleging in de:

Wij zijn wettelijk verplicht om het Burgerservicenummer van iedere verzekerde in onze administratie op te nemen. Indien wij u verzoeken dit nummer te verstrekken, dan bent u verplicht aan dat verzoek gehoor te geven. Uiteraard wordt dit gegeven door ons vertrouwelijk behandeld.

Nee, de Zorgverzekeringswet is niet van toepassing op de militair. De militair is voor zijn ziektekosten verzekerd bij de SZVK. U krijgt wel te maken met de Zorgverzekeringswet zodra u de dienst uitgaat. 
Als u de militaire dienst verlaat is het noodzakelijk om een zorgverzekering af te sluiten. De ziektekostenverzekering bij de SZVK stopt automatisch. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen en afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.

Aanvullend op het SZVK pakket kunt de Comfortverzekering afsluiten. Het staat u vrij een aanvullende verzekeringen af te sluiten die u zelf nodig acht, conform uw persoonlijke voorkeuren.

Omdat u niet bent verzekerd conform de Zorgverzekeringswet. U bent verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK-pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland.

Abonneren op RSS - Verzekering
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy