Home

Verzekering

Helaas komt het incidenteel voor dat het CAK een brief stuurt aan recent opgekomen militairen met de mededeling dat u geen verplichte zorgverzekering hebt. Als actief militair bent u verplicht verzekerd bij de SZVK en valt u niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U dient hierover contact op te nemen met het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voor de contactinformatie. Houdt uw Bewijs van Inschrijving, wat u van de SZVK hebt ontvangen, bij de hand. De SZVK kan vanwege privacywetgeving geen contact opnemen met het CAK.  

De klasse geeft aan op welke verplegingsklasse u recht hebt. In Nederland is de klassenverpleging in 2008 afgeschaft. Hiervoor is een comfortproduct in de plaats gekomen. Echter, op grond van uw militaire rang kunt u recht hebben op klassenverpleging. Zeker in bepaalde buitenlanden is dit nog van toepassing.

In de voorwaarden SZVK is dit als volgt geregeld:

2.2. Indeling in verpleegklassen

Ten aanzien van de verpleegklasse heeft de deelnemer recht op verpleging in de:

Wij zijn wettelijk verplicht om het Burgerservicenummer van iedere verzekerde in onze administratie op te nemen. Indien wij u verzoeken dit nummer te verstrekken, dan bent u verplicht aan dat verzoek gehoor te geven. Uiteraard wordt dit gegeven door ons vertrouwelijk behandeld.

Nee, u hebt niets te maken met de Zorgverzekeringswet. U krijgt uiteraard wel te maken met deze wet zodra u niet langer een actief dienende militair bent. Als u de dienst verlaat, zetten we u automatisch over naar Zorgzaam. Dit is een collectief welke is opgericht door onze vakbonden. U bent dit uiteraard niet verplicht.

Aanvullend op het SZVK pakket kunt u de Zorgzaam Comfortverzekering afsluiten.

Omdat u niet bent verzekerd conform de Zorgverzekeringswet. U bent verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK-pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland.

Abonneren op RSS - Verzekering
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy