Home

Verwijsbeleid civiele zorg

Voor eenvoudige problemen kunt u een verwijzing aanvragen en een behandeling in de 'generalistische basis GGZ' volgen. Is uw situatie complexer, dan krijgt u mogelijk een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ. Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden.

Via de Zorgzoeker kunt u de gecontracteerde zorgaanbieders vinden. Hebt u geen internet? Dan kunt u natuurlijk altijd de helpdesk bellen op telefoonnummer 072 - 527 76 77.

Via de Zorgzoeker vindt u de zorgverleners waar u terecht kunt indien u een verwijskaart hebt gekregen.

In principe moet u de militair (tand)arts daar over informeren. Dit is van belang voor de volledigheid van uw medisch dossier en het zicht op uw inzetbaarheid.

Indien er sprake is van een samenhangende behandeling en verstrekking zijn geen afzonderlijke verwijskaarten benodigd. In alle overige gevallen wel.

U kunt vooraf naar uw onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts gaan en hem vragen naar een doorlopende verwijskaart voor de gehele periode van de buitenlandplaatsing.

U dient alsnog binnen 2 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam. Deze verwijskaart moet u op (laten) sturen naar SZVK.

U dient alsnog binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam. De verwijskaart moet u op te (laten) sturen naar SZVK.

Indien uw militair arts van oordeel is dat u geen recht hebt kunt u in bezwaar gaan tegen het oordeel van de arts bij de centrale klachtencommissie militaire gezondheidszorg.

De verwijskaart is nodig om vast te stellen dat de civiele gezondheidszorg op advies van de militair verwijzer plaatsvindt. De onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts weet dan waarom u zorg elders nodig hebt of hebt gehad en krijgt dan ook informatie terug van de civiele behandelaar. Het stelt hem in de gelegenheid uw medisch dossier goed bij te houden en uw inzetbaarheid te monitoren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Verwijsbeleid civiele zorg
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy