Home

Vergoedingen

Wij verzoeken u de volgende documenten op te sturen:

- een geboortekaartje;

- een kopie van het diploma van de kraamverzorgende/verpleegkundige en

- een bewijs van hoeveel dagen opname in het ziekenhuis is geweest. Is er geen sprake van ziekenhuisopname? Stuur dan ter bevestiging hiervan een verklaring van de verloskundige/MGD/arts mee.

- Kosten die niet zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden;
- Nota’s die te laat zijn ingezonden (nota’s moeten normaal gesproken binnen 3 jaar na de factuurdatum worden ingediend);
- Kosten waarbij niet is voldaan aan de voorschriften of bepalingen.

 

Zorgaanbieders kunnen hun nota’s rechtstreeks naar SZVK sturen. Ontvangt u toch een nota van een zorgaanbieder, dan kunt u deze onbetaald naar ons doorsturen. Vermeld s.v.p. op de nota “betalen aan zorgaanbieder”. Wij zorgen dan voor rechtstreekse betaling aan de zorgaanbieder. U hoeft dus geen notabedragen voor te schieten. Vermeld ook de geboortedatum van degene op wie de rekening betrekking heeft. Hou er rekening mee dat civiele zorg alleen voor vergoeding in aanmerking komt als er een verwijzing is van de militair arts.

Wanneer u het met een afwijzing niet eens bent, schrijft u een brief naar:

SZVK
T.a.v. Klacht
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Ja, met een verwijskaart krijgt u de bril en/of lenzen alsnog vergoed tot een maximum van € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Zie de verzekeringsvoorwaarden artikel 4.8.5.

U kunt op kosten van Defensie een dienstbril aangemeten en verstrekt krijgen.

Ja, tot een maximum van 250 euro per tijdvak van twee kalenderjaren. Zie de verzekeringsvoorwaarden artikel 4.9.4.

Abonneren op RSS - Vergoedingen
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy