Home

Uit dienst

In het geval van dienstverlaten kan de SZVK, met uw toestemming, uw gegevens doorgeven aan Zorgzaam. U ontvangt hiertoe voor het einde van uw dienstperiode een brief van de SZVK, met een toestemmingsformulier. Klik hier voor meer informatie over Zorgzaam.

Indien uw behandeling bij een civiele zorgaanbieder wordt opgestart vóór het verlaten van de actieve dienst, valt de behandeling onder de voorwaarden van de SZVK. Indien u echter besluit de behandeling op te starten ná het verlaten van de actieve dienst, dan vallen deze kosten onder de basisverzekering en hebt u te maken met het eigen risico. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan.

In de verzekeringsvoorwaarden SZVK is in artikel 7.5 het volgende opgenomen: De deelnemer die, op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, nog onder militair medische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze, binnen de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket geldende, behandeling bij de MGD.

Bijvoorbeeld:

Hoortoestel:
Er kan gehoorschade geconstateerd worden. Het aanmeten van een hoortoestel vergt enige tijd. De vergoeding voor een hoortoestel is bij de SZVK hoger dan via de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Daarnaast is er in de basisverzekering sprake van een eigen risico.

Maak een afspraak voor een geneeskundig onderzoek.

Het is belangrijk dat u tijdig het geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten ondergaat. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de MGD. Het is belangrijk dat u dit ruim van tevoren doet, zodat u indien nodig nog tijdens uw actieve dienst een bepaald zorgtraject ingaat. Hierdoor vallen deze medische kosten nog onder de voorwaarden van de SZVK.

Sluit een zorgverzekering af.

Abonneren op RSS - Uit dienst
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy