Home

Uit dienst

Het beleid van het bestuur van de SZVK is dat niemand onverzekerd is. Voor militairen die postactief worden of anderszins de dienst verlaten zorgt de SZVK ervoor dat deze militairen in ieder geval zonder medische selectie op de collectieve verzekering van Zorgzaam worden overgezet. Hierover krijgt u bericht. Indien u dit niet wilt of de aanvullende verzekering wilt wijzigen, dient u actie te ondernemen.

Per 1 januari 2008 kan een ieder die een relatie met het ministerie van Defensie heeft of heeft gehad zich aanmelden voor de verzekeringen van Zorgzaam. Zorgzaam is opgericht door vakbonden van Defensie en werkt nauw samen met SZVK. Militairen die postactief worden of anderszins de dienst verlaten worden door SZVK automatisch overgezet op de collectieve verzekering van Zorgzaam. Kijk voor meer informatie op www.zorgzaam.nl.

Indien uw behandeling bij een civiele zorgaanbieder wordt opgestart vóór het verlaten van de actieve dienst, valt de behandeling onder de voorwaarden van de SZVK. Indien u echter besluit de behandeling op te starten ná het verlaten van de actieve dienst, dan vallen deze kosten onder de basisverzekering en hebt u te maken met het eigen risico. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan.

In de verzekeringsvoorwaarden SZVK is in artikel 7.5 het volgende opgenomen: De deelnemer die, op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, nog onder militair medische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze, binnen de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket geldende, behandeling bij de MGD.

Bijvoorbeeld:

Hoortoestel:
Er kan gehoorschade geconstateerd worden. Het aanmeten van een hoortoestel vergt enige tijd. De vergoeding voor een hoortoestel is bij de SZVK hoger dan via de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Daarnaast is er in de basisverzekering sprake van een eigen risico.

Het is belangrijk dat u tijdig het geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten ondergaat. U kunt hiervoor een afspraak maken met de MGD arts. Het is belangrijk dat u dit ruim van tevoren doet, zodat u indien nodig nog tijdens uw actieve dienst een bepaald zorgtraject ingaat. Hierdoor vallen deze medische kosten nog onder de voorwaarden van de SZVK.

Abonneren op RSS - Uit dienst
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy