Home

Zorg buiten Nederland

Zorg in een andere lidstaat van de EU

Als u - op eigen initiatief - hulp zoekt in een andere lidstaat van de Europese Unie bedraagt de vergoeding maximaal 100% van het Nederlandse tarief. U loopt hierdoor de kans dat u geconfronteerd wordt met hoge bijbetalingen. Voor deze hulp heeft de militair toestemming van de MGD nodig. De SZVK adviseert u om vooraf contact op te nemen met de SZVK-helpdesk over de vergoedingsmogelijkheden. Alvorens u contact opneemt met de helpdesk is het raadzaam om vooraf bij de buitenlandse zorgaanbieder een schriftelijke offerte te vragen.
 
Tot de EU worden behalve het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden, de volgende landen binnen de Europese Unie verstaan: België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Op grond van verdragsbepalingen is Zwitserland hiermee gelijkgesteld. 
 

Zorg buiten de EU

Indien u - op eigen initiatief - hulp zoekt buiten de EU en dit niet het land is waar u bent gevestigd of geplaatst en er bovendien geen sprake is van spoedeisende hulp, is vergoeding van de kosten niet mogelijk.
 

Vestiging/Plaatsing buiten Nederland

Als u bent gevestigd of geplaatst buiten Nederland en u geeft de voorkeur aan een behandeling in Nederland, dan levert dit geen problemen op ten aanzien van de vergoeding. De reiskosten blijven echter voor uw eigen rekening.
 
European Health Insurance Card (EHIC)
Als actief dienende militair hebt u geen recht op de European Health Insurance Card (EHIC). Deze kaart is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de basisverzekering (Zvw). U bent niet verzekerd via de basisverzekering maar verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland. Verwacht u grote kosten (bijv. ziekenhuisopname), dan is het belangrijk om de SZVK Alarmservice (tel. +31 40 297 57 40) in te schakelen. Dit telefoonnummer staat ook op uw SZVK-pas vermeld.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy