Home

Vestiging buiten Nederland

Bij vestiging buiten Nederland blijft de SZVK-verzekering van kracht. U bent Wlz-verzekerd als u in het buitenland geplaatst bent. Dit geldt ook voor uw gezinsleden als die daar met toestemming van de minister van Defensie verblijven. Als u zich met het gezin buiten Nederland vestigt zonder toestemming van de minister, zijn uw gezinsleden niet Wlz-verzekerd.

Bent u gevestigd of geplaatst buiten Nederland en geeft u de voorkeur aan een behandeling in Nederland? Dan levert dit geen problemen op ten aanzien van de vergoeding. De reiskosten blijven wel voor uw eigen rekening.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy